HU | EN
KOPASZ TAMÁS
SCROLL DOWN

KOPASZ TAMÁS

„Kopasz vásznain, a végtelen felé nyújtózó, kinyomozhatatlan terjedelmű szín- és vonalszövedéknek, gondosan kiválasztott és kimetszett, részleteit láthatjuk. A kép-kivágatokon a szerteáramlás káoszának olyan töredékképe jelenik meg, ami már képes „vezérlő mezőként” működni, képes a végtelen, „az ember, az érzékelhető és a lélekben végbemenő jelenségek ellentétét ábrázolni; és ezáltal magát a keletkezést és változást érzékeltetni”. Tehát a kiemelt részletek (a festmények), nem a dacos önkifejezésnek spontán akciónyomait hordozzák és nem is az önkívületi állapotnak a színes maradvány-lenyomatait mutatják be, hanem a fegyelmezett extázis során átélhető, esetleg megpillantható, valóság felmutatott részlet-ábrái lesznek.” (részlet, Lisányi Endre, Kopasz Tamás festészete című írásából)