HU | EN
KONDOR ATTILA
SCROLL DOWN

KONDOR ATTILA

A festmény az alkotói figyelem fókuszában születik és a nézői figyelem fókuszául szolgál. Az alkotói-befogadói folyamat számtalan mentális és fizikai mozgásának e centruma mozdulatlan. A mozgás hiánya az idő hiányát sugallja: akárhányszor visszatérhetünk egy képhez, mindig ugyanaz marad.
Ha a műalkotás mélyen megérinti a befogadót – lehet, hogy csak egy pillanatig, de a festmény mozdulatlansága belső tapasztalattá válhat. Derűs csönd – élő mozdulatlanság. Olyan tapasztalat ez, amely felé az alkotói folyamat akarva vagy akaratlan irányul.

A festészet tehát az időnkívüliség megtapasztalására biztat.