HU | EN
JÓZSEF SZURCSIK
SCROLL DOWN

JÓZSEF SZURCSIK

Ars poetica
Évtizedek óta foglalkozom az egyén és környezete, az egyén és a hatalom viszonyával műveimben. Különösképpen az izgat, ahogyan az individuum magányossága befordul egyfajta kollektív magányba. Műveimben megjelennek az egyéni nyitottság és bezártság fokozatai. Számomra az épített emberi környezet igen fontos, mondhatni szimbolikus jelentőséggel bír, a személyiség beburkolásának eszköze, egyfajta elidegenítő effektus. A lélek mesterséges burka, ami egyénenként különböző lehet, de az uniformizálódás megjelenítéseként is felfogható. Erődjeink, bunkereink, szkafandereink látszólag megóvnak bennünket, de a élet szabadságától is megfosztanak. Megoldásként próbálom magam is lebontani a falakat, felszabadítani a hőseimet képi és művészi világomban.